เกี่ยวกับเรา

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 ได้ลงทุนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทีมบริหารและฝ่ายนักวิจัยพัฒนาที่มีประสบการณ์ความสามารถในด้านของการผลิตอาหารและขนม Licorice (ฟรุตกัมมี่ที่ไม่มีส่วนผสมของเจลาติน), ขนมผลไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001: 2008, GMP (Good Manufacturing Practice), และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ด้วยความพร้อมของทรัพยากรและทีมงาน ทางบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงบริการรับจ้างผลิตให้แก่ ลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด
• มีการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อดูเทรนด์และนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ลูกค้า
• นำเสนอนวัตกรรมใหม่และแนะนำรสชาติที่เหมาะกับผู้บริโภคในประเทศ, ระดับภูมิภาค รวมทั้งตลาดโลก
• เปลี่ยนจากความคิดให้กลายเป็นธุรกิจจริง

การผลิต
• เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเอกลักษณ์ตามความต้องการของผู้บริโภค
• อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมีความหลากหลายสามารถรองรับความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สายการบรรจุมีความยืดหยุ่นอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสามารถรองรับการบรรจุที่หลากหลาย
• โรงงานได้รับรองระบบ GMP และ HACCP

การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
• มีการวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพและการทดสอบทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่การรับวัตถุดิบรวมไปถึงทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนของการบรรจุ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน
• มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของเทคนิคการควบคุมคุณภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการบริหารจัดการ
• ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
• บริการเป็นเลิศและลูกค้าพึงพอใจ
• พัฒนาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความสำคัญ บริษัท, คู่ค้า, ลูกค้า และหุ้นส่วนด้วยความเคารพ โดยรักษาความลับทางการค้า, ไว้วางใจและให้ผลตอบแทนทางธุรกิจร่วมกัน

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค
พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

Copyrights © 2016 General Care Products Co., ltd. All rights reserved