กิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัล
28 กันยายน 2555

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรางวัล Excellence Award in the distinguished establishment of skill development Promotion โดยกระทรวงแรงงาน ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมบางกอกชดา กรุงเทพฯ

 

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารและขนม Licorice (ฟรุตกัมมี่ที่ไม่มีส่วนผสมของเจลาติน), ขนมผลไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008, GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

 

โฆษณา

เข้าชมได้ที่ Youtube VDO.

 

 

Copyrights © 2016 General Care Products Co., ltd. All rights reserved