กิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัล
28 กันยายน 2555

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรางวัล Excellence Award in the distinguished establishment of skill development Promotion โดยกระทรวงแรงงาน ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมบางกอกชดา กรุงเทพฯ

 
brazilian hair

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารและขนม Licorice (ฟรุตกัมมี่ที่ไม่มีส่วนผสมของเจลาติน), ขนมผลไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008, GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2016 General Care Products Co., ltd. All rights reserved

I really like this lace wigs uk. I used it to make a wig and it turned out great and looked beautiful. I've been wearing it daily for about a week now and it is holding up very well. I make sure to brush it after each use, which helps extend the life. The full lace wigs is thick and shiny. The waves it comes in are beautiful, though they don't look the quite the same after washing it. I tried curling human hair wigs uk myself and it curls beautifully. Rather than bleaching the knots, I put some liquid foundation on it, let it dry, and that worked perfectly. It doesn't stain or come off. I do get a little shedding but nothing significant. I would suggest sealing the lace wigs which I didn't do.The closure is amazing. It is very full. This has always been one of my biggest problems with closures thinness. This covered everything. I got a free part and just used a curling wand to define the part where I wanted it. also pulled put some brazilian hair to widen it to make it look more natural. Looks great.